Witamy na stronie Stowarzyszenia Proekologicznego "Słupia"

News:

Warsztaty ekologiczne studentów
kierunków przyrodniczych.
Więcej

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Więcej

 

27-31 marca 2010 r. Warsztaty ornitologiczne

„Inwentaryzacja i monitoring ptaków szponiastych na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 – teoria, praktyka, działanie” - część I     (Więcej...)

 

„Ochrona naturalnego tarła łososia atlantyckiego i troci wędrownej w dorzeczu rzeki Słupi” (Więcej...)

BUBOBORY

Bubobory to wspólne, zintegrowane działania osób reprezentujących różne środowiska, głównie leśników i ornitologów, zmierzające do pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat sów, a w szczególności puchacza, z nastawieniem na pełnienie funkcji poznawczych i ochronnych. (Więcej...)

Łąki w Słowińskim Parku Narodowym
i Łąki w Dolinie Słupi

Łąki są półnaturalnymi ekosystemami, których właściwe funkcjonowanie ściśle związane jest z działalnością człowieka. Ekstensywne rolnictwo sprzyjało wstępowaniu wielu interesujących gatunków zwierząt (derkacz, kszyk, przepiórka) i roślin. (Więcej...)

PTAKI ŚRODKOWEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU

We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Ptaki środkowego wybrzeża Bałtyku” polegającego na monitoringu środkowej części polskiego wybrzeża w okresie migracji i zimowania ptaków oraz edukacji ekologicznej młodzieży w zakresie ekologii ptaków wodnych związanych z Bałtykiem i morskimi obszarami Natura 2000. (Więcej...)

 

Copyright © Projekt DiL2