Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Proekologiczne "Słupia"
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel/fax: 059/8429829

Zarząd:

Prezes       
        Andrzej Grzybowski
        agrzybowski@dolinaslupi.pl

Z-ca Prezesa
        Artur Wysocki

Skarbnik
        Zbigniew Sobisz

Sekretarz
        Marcin Miller
        mmiller@dolinaslupi.pl

Członek Zarządu:
        Ireneusz Litwin