Kontakt

Główny beneficjent projektu:

       Pabiś-Beszczyńska Iwona, tel. 0-58-301-91-92 w. 40,
        Słomczyńska Edyta, tel. 0-58-301-91-92, wew. 73.

 

Partnerzy projektu: 


  
         Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia
            koordynator lokalny-opiekun grupy
            Bożena Sikora, tel. 59 842 98 29

 


  
                 Stowarzyszenie Eko-inicjatywa
                    koordynator lokalny-opiekun grupy
                    Grażyna Kamowska, tel. 55 26 12 216
                    Alina Rodziewicz, tel. 89 758 85 27

 


  
 Stowarzyszenie Przyjaciół Dolnej Wisły
    koordynator lokalny-opiekun grupy
    Ewelina Góra, tel. 52 33 15 000