Witamy na stronie Stowarzyszenia Proekologicznego "Słupia"

News:

Warsztaty ornitologiczne

„Inwentaryzacja i monitoring ptaków szponiastych na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 – teoria, praktyka, działanie” - część I     (Więcej...)

W dniach 27-31 marca 2010 r. na terenie OSO Dolina Słupi odbyła się pierwsza część warsztatów dla studentów i pracowników okolicznych Nadleśnictw pn. „Inwentaryzacja i monitoring ptaków szponiastych na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 – teoria, praktyka, działanie”. Celem spotkania było zapoznanie uczestników akcji z metodami inwentaryzacji i monitoringu ptaków szponiastych oraz wykorzystaniem metod GIS w opracowaniu danych ornitologicznych oraz poszukiwaniem gniazd ptaków szponiastych na terenie OSO Dolina Słupi. Uczestnikami warsztatów byli głównie studenci Ornitologicznych Kół Naukowych przy Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warsztaty składały się z części kameralnej - wykładów, które odbyły się na sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i świetlicy wiejskiej w Miszewie, w których wzięło udział ok. 30 osób oraz części terenowej, podczas której w dwóch - trzech grupach poszukiwano gniazd ptaków szponiastych, głównie w północno-zachodniej i środkowej części OSO Dolina Słupi. Efektem wspólnych prac było znalezienie 57 gniazd, które podczas drugiej części warsztatów (w drugiej połowie maja) zostaną skontrolowane pod względem zajętości.

Współorganizatorami warsztatów byli: Komitet Ochrony Orłów oraz Park Krajobrazowy Dolina Słupi.

Partnerami warsztatów byli: ESRI Polska, dzięki której pomocy i wsparciu w postaci oprogramowań ArcGis, uczestnicy warsztatów zapoznali się z profesjonalnym oprogramowaniem GIS.

Warsztaty odbyły się dzięki finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Gdańsku.

Galeria zdjęć

 

 

 

 

Copyright © Projekt DiL2