Witamy na stronie Stowarzyszenia Proekologicznego "Słupia"

News:

Stowarzyszenie Proekologiczne "Słupia" w Słupsku serdecznie zaprasza do udziału w sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych przy ulicy Szarych Szeregów 14 w Słupsku w dniu 27.09.2010 o godzinie 17.00 - I termin, II termin 17:30

Proponowany porządek obrad:
1.   Powitanie gości i członków Stowarzyszenia,
2.   Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008 i 2009 oraz informacja o działaniach podjętych w roku 2010,
3.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4.   Wybrane projekty zrealizowane w 2009 roku,
5.   Informacja dotycząca funkcjonowania Stowarzyszenia,
6.   Wybór Władz Stowarzyszenia,
7.   Dyskusja,
8.   Określenie kierunków dalszej działalności,
9.   Wolne wnioski,
10. Podsumowanie obrad.

Serdecznie zapraszamy


 

 

 

 

Copyright © Projekt DiL2