Projekt

Łąki w Słowińskim Parku Narodowym
i Łąki w Dolinie Słupi

Łąki są półnaturalnymi ekosystemami, których właściwe funkcjonowanie ściśle związane jest z działalnością człowieka. Ekstensywne rolnictwo sprzyjało wstępowaniu wielu interesujących gatunków zwierząt (derkacz, kszyk, przepiórka) i roślin. Aby zachować charakterystyczne dla łąk gatunki należy promować ekstensywne użytkowanie terenów w dolinach rzecznych oraz na rozległych przymorskich łąkach położonych w sąsiedztwie jezior przymorskich. Ekstensywne gospodarowanie oznacza ograniczenie takich zabiegów jak: przeorywanie, wałowanie, podsiewanie, zmniejszanie obsady wypasanych zwierząt, opóźnianie terminów pokosu czy koszenie od środka do zewnątrz.

Aby przekazać młodzieży wiedzę na temat przyrody łąk i przywrócić pamięć dawnych sianokosów, przy których głównymi narzędziami pracy były kosy, grabie i wóz drabiniasty zaprzężony w konia, Stowarzyszenie Proekologiczne „Słupia” przy współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi zrealizowało projekty edukacyjne pt. „Łąki w Słowińskim Parku Narodowym” w 2007 roku oraz „Łąki w Dolinie Słupi” w 2008 roku, które skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych. Spotkania odbyły się na przymorskich łąkach w okolicy jeziora Gardno oraz na łąkach w dolinie Słupi w okolicy wsi Żelkówko, gdzie zarówno uczniowie jak i zaproszeni do współpracy okoliczni mieszkańcy zapoznali się z przyrodą łąk i tradycyjnymi sposobami ich użytkowania. Zajęcia terenowe poprzedzone zostały lekcją teoretyczną, gdzie zaprezentowana została fauna i flora łąk. Zajęcia terenowe urozmaicone były tradycyjnymi sianokosami, zakończonymi przejażdżką na wozie drabiniastym wypełnionym po brzegi sianem oraz częścią artystyczną polegającą na uwiecznieniu sianokosów na obrazach, które można było podziwiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej („Łąki w Słowińskim Parku Narodowym”) oraz w siedzibie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi („Łąki w Dolinie Słupi”).

Realizacja projektu zwiększyła świadomość przyrodniczą lokalnego społeczeństwa oraz umożliwiła młodzieży i dorosłym zrozumienie mechanizmów rządzących ekosystemami łąkowymi. Edukacji towarzyszyła dobra zabawa, czego wyrazem są zamieszczone niżej zdjęcia.

Partnerami projektu byli: Słowiński Park Narodowy, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku - Oddział dla Dzieci i Młodzieży.