Projekt

PTAKI ŚRODKOWEGO WYBRZEŻA BAŁTYKU

We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Ptaki środkowego wybrzeża Bałtyku” polegającego na monitoringu środkowej części polskiego wybrzeża w okresie migracji i zimowania ptaków oraz edukacji ekologicznej młodzieży w zakresie ekologii ptaków wodnych związanych z Bałtykiem i morskimi obszarami Natura 2000.
Do chwili obecnej przeprowadzono kontrole ornitologiczne wybrzeża w okresie wrzesień 2008 – kwiecień 2009 oraz wrzesień – grudzień 2009 na odcinku Jarosławiec – Rozewie, wydano broszurę i naklejki dotyczące ptaków związanych z polskim wybrzeżem Bałtyku oraz przeprowadzono zarówno kameralne jak i terenowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół licealnych. Prowadzone w dłuższym okresie obserwacje pozwolą ocenić liczebność migrujących i zimujących na środkowym wybrzeżu ptaków oraz określić ewentualne przyczyny ich śmiertelności (zaraza oliwna, topienie się ptaków wodnych w sieciach rybackich) poprzez wyszukiwanie martwych osobników na plaży. Edukacja ekologiczna młodzieży zaprocentuje wzrostem wiedzy ornitologicznej i odpowiedzialności przyrodniczej społeczeństwa.
Partnerami projektu są: Słowiński Park Narodowy, Urząd Morski w Słupsku i Gdyni.

Spotkanie organizacyjne grupy ornitologów nad jez. Gardno

Obserwacje ptaków na odcinku Dąbki-Lubiatowo

Terenowe zajęcia edukacyjne dla licealistów