Ogłoszenia i Przetargi


Zaproszenie i zgłoszenie Dolina Słupi


Zaproszenie i zgłoszenie Słowiński Park Narodowy

Ogłoszenie w sprawie naboru uczestników szkolenia „Walory przyrodnicze obszarów chronionych - warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych”, realizowanego w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 10-cio osobowych grup szkoleniowych
z terenu Słowińskiego Parku NarodowegoZapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 10-cio osobowych  grup szkoleniowych
z terenu Słowińskiego Parku NarodowegoZapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 10-cio osobowych  grup szkoleniowych
z terenu Słowińskiego Parku NarodowegoZapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 1 grupy szkoleniowej
z terenu Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 1 grupy szkoleniowej
z terenu Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów terenowych (2 x 8h)  dla 1 grupy szkoleniowej
z terenu Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"