Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia” z wykonanych zadań za 2011 rok.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia” z wykonanych zadań za 2010 rok.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia”
 z wykonanych zadań za 2009 rok.
Do pobrania

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Proekologicznego „Słupia”
 z wykonanych zadań za 2008 rok.
do pobrania: sprawozdanie, bilans, rachunek wyników

 

 

 

 

Copyright © Projekt DiL2