„Inwentaryzacja i monitoring ptaków szponiastych na Obszarach Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 – teoria, praktyka, działanie”

W dniach 27 – 31 marca 2010 roku na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Słupi i Parku Krajobrazowego Dolina Słupi odbędą się Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia, Komitet Ochrony Orłów i Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Warsztaty będą składały się z części kameralnej i terenowej – szczegóły w załączonym Programie. Zainteresowanych prosimy o deklarację i potwierdzenie udziału w Warsztatach do dnia 22.03.2010 roku.

Program warsztatów do pobrania